Cập nhật kết quả bình chọn bàn thắng đẹp: » BT06 - Biayaga Paul Emile (8) - CLB SLNA được bình chọn 38 lần » BT07 - Nguyễn Xuân Ngọc (12) - CLB Than Quảng Ninh được bình chọn 186 lần » BT08 - Nguyễn Đức Thiện (11) - CLB Đồng Nai được bình chọn 12 lần » BT09 - Nguyễn Vũ Phong (17) - CLB SHB Đà Nẵng được bình chọn 8 lần » BT10 - Trần Văn Học (4) - CLB Hải Phòng được bình chọn 152 lần
» Thể lệ của chương trình bình chọn bàn thắng đẹp «
Chương trình bình chọn bàn thắng đẹp tháng 6 đã kết thúc !
Chương trình Bình chọn bàn thắng đẹp nhất tháng 6 - Eximbank V.League 2014
Kết quả chương trình bình chọn bàn thắng đẹp
Tổng số lượt bình chọn: 138
Bàn thắngBình chọnTỷ lệ %
BT26 - Lê Văn Tân (13 - Thanh Hóa)43   31.2 %
BT27 - Bernardo M.Jhonatan (34 - SHB Đà Nẵng)22   15.9 %
BT28 - Luiz H D Oliver (17 - Đồng Nai)25   18.1 %
BT29 - Nguyễn Ngọc Duy (21 - Hà Nội T&T)26   18.8 %
BT30 - Uche Iharoune (32 - Than Quảng Ninh)22   15.9 %

VPF - Bình chọn Bàn thắng đẹp
www.vnleague.com - www.vnleague.vn