» Thể lệ của chương trình bình chọn bàn thắng đẹp «
Chương trình bình chọn bàn thắng đẹp tháng 8 đã kết thúc !
Chương trình Bình chọn bàn thắng đẹp nhất tháng 8 - TOYOTA V.League 2016
Kết quả chương trình bình chọn bàn thắng đẹp
Tổng số lượt bình chọn: 196
Bàn thắngBình chọnTỷ lệ %
MS21 - Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng)22   11.2 %
MS22 - Merlo S.Gaston (SHB Đà Nẵng)21   10.7 %
MS23 - Hoàng Vũ Samson (Hà Nội T&T)73   37.2 %
MS24 - Lê Văn Thắng (Hải Phòng)12   6.1 %
MS25 - Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh)68   34.7 %

VPF - Bình chọn Bàn thắng đẹp
www.vnleague.com - www.vnleague.vn