» Thể lệ của chương trình bình chọn bàn thắng đẹp «
Chương trình bình chọn bàn thắng đẹp tháng 2&3 đã kết thúc !
Chương trình Bình chọn bàn thắng đẹp tháng 2 & 3 - TOYOTA V.League 2016
Kết quả chương trình bình chọn bàn thắng đẹp
Tổng số lượt bình chọn: 175
Bàn thắngBình chọnTỷ lệ %
MS01 - Nguyễn Anh Đức (11, Becamex Bình Dương)25   14.3 %
MS02 - Vũ Văn Thanh (17, Hoàng Anh Gia Lai)35   20.0 %
MS03 - Odat Onoriode Marshal (11, Sông Lam Nghệ An)8   4.6 %
MS04 - Ivan Firer (10, FLC Thanh Hóa)41   23.4 %
MS05 - Ngô Hoàng Thịnh (7, FLC Thanh Hóa)66   37.7 %

VPF - Bình chọn Bàn thắng đẹp
www.vnleague.com - www.vnleague.vn