» Thể lệ của chương trình bình chọn bàn thắng đẹp «
Chương trình bình chọn bàn thắng đẹp tháng 3+4 đã kết thúc !
Chương trình Bình chọn bàn thắng đẹp tháng 3+4 TOYOTA V.League 2017
Kết quả chương trình bình chọn bàn thắng đẹp
Tổng số lượt bình chọn: 131
Bàn thắngBình chọnTỷ lệ %
MS01 - Nguyễn Tiến Duy (5 - Sài Gòn)75   57.3 %
MS02 - Nguyễn Công Phượng (10 - Hoàng Anh Gia Lai)29   22.1 %
MS03 - Nguyễn Văn Ngọ (4 - Sài Gòn)6   4.6 %
MS04 - Trần Thanh Bình (18 - TP. HCM)10   7.6 %
MS05 - Nguyễn Thành Chung (16 - Hà Nội)11   8.4 %

VPF - Bình chọn Bàn thắng đẹp
www.vnleague.com - www.vnleague.vn