» Thể lệ của chương trình bình chọn bàn thắng đẹp «
Chương trình bình chọn bàn thắng đẹp tháng 4 đã kết thúc !
Chương trình Bình chọn bàn thắng đẹp tháng 4 - TOYOTA V.League 2016
Kết quả chương trình bình chọn bàn thắng đẹp
Tổng số lượt bình chọn: 135
Bàn thắngBình chọnTỷ lệ %
MS06 - Lê Quốc Phương (19 Thanh Hoá)43   31.9 %
MS07 - Phạm Thành Lương (11 Hà Nội T&T)68   50.4 %
MS08 - Nsi Amougou (21 Becamex Bình Dương)3   2.2 %
MS09 - Lê Xuân Hùng (24 Hải Phòng)13   9.6 %
MS10 - Moreira Osmar (23 Hoàng Anh Gia Lai)8   5.9 %

VPF - Bình chọn Bàn thắng đẹp
www.vnleague.com - www.vnleague.vn