» Thể lệ của chương trình bình chọn bàn thắng đẹp «
Chương trình bình chọn bàn thắng đẹp tháng 2 đã kết thúc !
Chương trình Bình chọn bàn thắng đẹp nhất tháng 2 - TOYOTA V.League 2017
Kết quả chương trình bình chọn bàn thắng đẹp
Tổng số lượt bình chọn: 185
Bàn thắngBình chọnTỷ lệ %
MS001 - Nguyễn Vũ Phong (SHB Đà Nẵng)21   11.4 %
MS002 - Hà Minh Tuấn (Quảng Nam)25   13.5 %
MS003 - Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh)82   44.3 %
MS004 - Hồ Khắc Ngọc (Sông Lam Nghệ An)32   17.3 %
MS005 - Andre Diego Fagan (Hải Phòng)25   13.5 %

VPF - Bình chọn Bàn thắng đẹp
www.vnleague.com - www.vnleague.vn