Lịch thi đấu Thông báo
» Thể lệ của chương trình bình chọn bàn thắng đẹp «
Chương trình bình chọn bàn thắng đẹp tháng 2-4 đã kết thúc !
Chương trình Bình chọn bàn thắng đẹp nhất tháng 2-4 TOYOTA V.League 1-2015
Kết quả chương trình bình chọn bàn thắng đẹp
Tổng số lượt bình chọn: 98
Bàn thắngBình chọnTỷ lệ %
MS06 - Hoàng Đình Tùng (Số 2 - Thanh Hóa)47   48.0 %
MS07 - Trần Phi Sơn (Số 10 - Sông Lam Nghệ An)10   10.2 %
MS08 - Nguyễn Vũ Phong (Số 17 - SHB Đà Nẵng)15   15.3 %
MS09 - Nguyễn Phong Hồng Duy (Số 7 - HAGL)17   17.3 %
MS10 - Phan Thanh Hậu (Số 22 - HAGL)9   9.2 %

VPF - Bình chọn Bàn thắng đẹp
www.vnleague.com - www.vnleague.vn