CLB Trẻ SHB Đà Nẵng
Thông tin CLB
Sân vận động Chi Lăng
Thành tích
Đội hình
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU MÙA GIẢI 2017
Số áoHọ và tênCao (cm)Nặng (kg)Vị tríN.Sinh